LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. ks. Tomasz Szczeciński OPIEKUN DUCHOWY
2. dk. Rudolf Syga ANIMATOR
3. Lesław Nalepa ANIMATOR
4. Maria Nalepa ANIMATOR
5. Renata Łukasiewicz ANIMATOR
6. Teresa Posłajko ANIMATOR
7. Urszula Kendik ANIMATOR
8. Henryk Kendik ANIMATOR
9. Urszula Janczar ANIMATOR
10. Alicja Pszeniczna ANIMATOR
11. Sławomira Janczar ANIMATOR
12. Michał Janczar ANIMATOR
13. Bożena Wylon ANIMATOR
14. Andrzej Łukasiewicz LIDER